Anime/Manga - Kill me, Kiss me

Kill me, Kiss me är en manhwa författad av Lee Young You. Den består av 5 volymer som alla är översatta till svenska av Helen Larsson. De är utgivna mellan åren 2005 och 2006 av Megamanga. Läsriktningen är vänster till höger.

Engelsk utgåva av Tokyopop