Anime/Manga - Astro Boy

Astro Boy är en science fiction-serie i framtiden där androider samlever med människor. Seriens fokus är på äventyren med Astro Boy, en kraftfull robot som skapades av Dr. Tenma (även kallad Dr. Boyton i en engelsk översättning och Dr. Balfus i en annan) med tanken att ersätta hans son Tobio (även översatt till Astor Boynton III och Toby) som dog i en bilolycka.