Rollspel - Western

Western är ett rollspel som getts ut i fyra upplagor. Det har getts ut under olika varumärken, Lancelot Games (1:a och 2:a utgåvan), Rävspel (3:e utgåvan) samt Åskfågeln förlag (4:e utgåvan).