Anime/Manga - I.N.V.U. (Swe)

I.N.V.U. (I envy you) är en dramatisk, spännande och romantisk berättelse om fyra tonårstjejers liv och deras upplevelser med vänner, förälskelser, problem och svårigheter.