Anime/Manga - ×××HOLiC (Clamp)

CLAMP är signaturen för en mangaka-grupp bestående kvinnor som tecknar manga. Gruppen bildades 1989. CLAMP är en av Japans mest populära och framgångsrika mangaka-grupper. Många av deras mangaserier har gjorts om till anime.