Wahlströms - Biggles

James “Biggles” Bigglesworth är huvudpersonen i en lång rad böcker av W.E. Johns. I de första böckerna är han stridspilot under första världskriget. Under mellankrigstiden åtar han sig privata uppdrag som pilot.

När andra världskriget bryter ut tjänstgör han återigen som stridsflygare. Efter kriget arbetar han för Scotland Yard.

Bigglesböckerna beskriver en enkönad värld; när en flicka förekom i en bok fick författaren massor av ilskna brev från läsare, som hotade med att sluta köpa böckerna, om inte “fåniga flickor” försvann ur dem (enligt Alla tiders bokserie, sid. 163).

Det finns dock undantag – i första världskrigets slutskede förälskar sig Biggles i den vackra Marie Janis, som dock visade sig vara en tysk spion.