Anime/Manga - Ragnarök

Ragnarök är en manhwa författad av Lee Myung-jin där första volymen ursprungligen utgavs 1998. Den består av 10 volymer som samtliga är översatta till svenska och utgivna av B. Wahlströms bokförlag under varumärket Megamanga mellan åren 2005-2007. Översättningen är gjord av Zacharias Lindgren (vol. 1-4) och Tove Lindholm (vol. 5-10). Läsriktningen är vänster till höger.

Vi har ofta inne både svenska och engelska utgåvor.

Ragnarök # 01 (Beg)

25,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 01 (Svensk utgåva) (Beg)

39,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 02 (Beg)

25,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 02 (Svensk utgåva) (Beg)

39,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 03 (Beg)

25,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 03 (Svensk utgåva) (Beg)

39,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 04 (Beg)

25,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 04 (Svensk utgåva) (Beg)

39,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 05 (Beg)

25,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 06 (Beg)

25,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 07 (Beg)

25,00 kr
Läs mer

Ragnarök # 08 (Beg)

25,00 kr
Läs mer