Anime/Manga - Ragnarök

Ragnarök är en manhwa författad av Lee Myung-jin där första volymen ursprungligen utgavs 1998. Den består av 10 volymer som samtliga är översatta till svenska och utgivna av B. Wahlströms bokförlag under varumärket Megamanga mellan åren 2005-2007. Översättningen är gjord av Zacharias Lindgren (vol. 1-4) och Tove Lindholm (vol. 5-10). Läsriktningen är vänster till höger.

Vi har ofta inne både svenska och engelska utgåvor.