Rollspel - Mutant

Mutant är en serie svenska science fiction-rollspel, utgivna av Target Games/Äventyrsspel, Järnringen och Fria Ligan. Den första versionen gavs ut 1984. Kampanjmiljöerna har dock varierat från lågteknologisk post-apokalyptisk science fiction (“efter katastrofen”) till högteknologisk cyberpunk.

Det ursprungliga Mutantrollspelet är i mångt och mycket inspirerat av det amerikanska rollspelet Gamma World, utgivet av TSR 1978-2003; fast anpassat för en skandinavisk miljö och med Äventyrsspels vanliga regelmotor Basic Role-Playing. (Wikipedia)